OBRAZ I METAFORAИздателство „Захарий Стоянов” посреща 20-годишния си юбилей с нова книга на своя създател, вдъхновител и шеф Иван Гранитски.  Тя ще бъде представена на 20 май (петък) от 18 часа в големия салон на БАН

Книгата е озаглавена „Образ и метафора” и в нея литературният и художественият критик  се вливат в едно.  Впрочем двата най-важни знака, около които и чрез които се организира изкуството, за да се възвиси според дарованието на твореца, са образът и метафората. Вниманието на автора е насочено върху творчеството на поети и художници, даващи облика на литературата и изобразителното изкуство от средата на миналия век до днес, формиращи и утвърждаващи новите традиции на българската култура и българското словесно и пластическо изкуство. Новаторското в книгата е, че изследването е не толкова сравнително, а  повече паралелно, т.е. показва как поетите и как художниците (всеки по свой начин и в своето време) създават образа, как си служат с метафората (съобразно езика на своето изкуство) и как и защо творчеството им придобива смисъл и значение.

Иван Гранитски тръгва от разбирането на Леонардо да Винчи за общото и различното между живописта и поезията, движи се заедно с него и умело и успешно го прилага в паралелните анализи. Литературоведът Панко Анчев пише: „В „Образ и метафора” Иван Гранитски отваря врата към тайните на литературата и изобразителното изкуство, към особеностите и механизмите на тези две изкуства. Той е прекрачил прага, навлязъл е в света зад него и ни доказва, че и образът, и метафората са съдържанието, а не формата на изкуството, неговата същност.” А проф. Иван Маразов изтъква: „В тази книга Иван Гранитски се отправя по трудния път на сравнение между поетичната и пластичната метафора в българското изкуство от втората половина на ХХ век. Изкусителна и сложна задача. Това е време на формиране на нови оценки за идеалите, на разочарования и надежди, на освобождаване от догми, съпроводени с истински битки на поети, художници, артисти, музиканти с официалната идеология. Време на болка, но и на подем. Тази социално-психологическа атмосфера беше като кипящ котел, от който, като в мита, се родиха изключителни таланти във всички сфери на културата.”

Книгата е богато илюстрирана, полиграфически отлично изработена в ПК „Димитър Благоев”, графичният дизайн е на Жеко Алексиев.

pokana 20 godini