gotthold-ephraim-lessingНа 15 февруари се навършват 235 години от смъртта на Готхолд Ефраим Лесинг – немски просветител, поет, драматург, теоретик в изкуството и литературен критик. Той създава в Германия първата социална драма и първата национална комедия. Умира едва 52-годишен в самота и огорчения.

Да се радваш в самота е тъжно.

Очакването на радостта също е радост.

Колкото е по-красива една жена, толкова по-длъжна е да бъде честна, понеже само честността може да противодейства на тази вреда, която е способна да предизвика нейната красота.

Равенство – най-силната основа на любовта.

Любовта трябва да бъде безкористна.

По-добре да страдаш от несправедливост, отколкото да я вършиш.

Очарование – това е красота в движение.

Една жена никога няма да признае красотата на другите.

Нито един народ на света не е надарен със способности, даващи преимущество пред другите.

Най-голямата грешка, която обикновено се допуска във възпитанието – не приучават младите хора към самоанализ.

Най-малкото благо в живота – това е богатството; най-голямото – мъдростта.

Някои хора са знаменити, а някои заслужават да бъдат знаменити.

Да изпълняваш отговорностите на приятелството е малко по-трудно, отколкото да му се възхищаваш.

Истинският ценител на изкуството никога не извежда правила от своя личен вкус, а ще се постарае да изгради своя вкус по правилата, които изисква природата на нещата.