LUBOMIR TENEVИздателство „Захарий Стоянов” пусна на книжния пазар книгата „Перо и маска” от Любомир Тенев. Това е  факт, който свидетелства, че има противоядие срещу забравата. Това е доказателство, че духовните наследства, които големият театрал ни остави, са живи и днес.

Любомир Тенев бе необикновена личност на сценичен реформатор-критик, без който не можем да си представим театралната ни култура на ХХ век. Както пише в предговора Чавдар Добрев: „Нещо повече, той създаде около себе си аура на свещенодейство пред мисията на театъра, внушаваше на цялото театрално съсловие още от първите години след 1944 г., че изкуството на сцената е най-висша проява на човешкия дух, че то овладява необикновени състояния на красотата и етиката, че е форма, която ни обвързва със смисъла на битието, постигайки нов език в лоното на традицията.”

Любомир Тенев е  играл ролята на учител и гарант за пътя на българския театър, път, който се разминава с нормативните и опростителските  тенденции. Затова от високите етажи на властта не са го долюбвали, но пък са били респектирани от  влиянието му на безспорен театрален авторитет. За него критическото призвание  е страст на въображението и съпротива срещу сценичния примитивизъм, интелектуална „игра”, но със съдбовна предопределеност, защото живее с театъра и чрез театъра.

„Перо и маска” е единствената публикувана книга на проф. Любомир Тенев през последния четвърт век. Заглавието на този сборник с избрани статии  и портрети е заимствано от наименованието на една от книгите на големия критик – „Маска и перо“. През 2000 г. излезе „Книга за проф. Любомир Тенев” под съставителството на Димитър Цолов  със спомени и оценки за него. А  изданието на „Захарий Стоянов”  предлага студии и статии като „Композиция и образ в съвременната западноевропейска драматургия”,  „Драма, вещи, осъществяване”, „Маската”, „Чехов и театърът” и „За национален стил”, както и портрети на актьори, режисьори и драматурзи.  Проф. Любомир Тенев бе съвършен  майстор на театралния портрет, читателят ще намери в книгата удивителни очерци за Кръстьо Сарафов, Сава Огнянов, Зорка Йорданова, Иван Димов, Олга Кирчева, Константин Кисимов,  Мила Павлова, Апостол Карамитев, Лауренс Оливие, Боян Дановски, Стефан Сърчаджиев, Леон Даниел, Георги Джагаров и Димитър Димов.