Йордан Радичков (24 октомври 1929 - 21 януари 2004)
Йордан Радичков
(24 октомври 1929 – 21 януари 2004)

Едно време, като слушах как старите хора в моя край разговарят помежду си, имах чувството, че си разменят златни монети… Сега, като слушам как всички ние разговаряме помежду си, имам чувството, че си разменяме книжни лечвета, с които нищо не можеш да си купиш!

 

И може би тъкмо заради това, че нищо не може да се купи с тях, ги разменяме така щедро помежду си!

 

Толкоз за едно левче!