Книгата разказва за отношенията на поета Пейо Яворов с известните му музи – Мина Тодорова, Лора Каравелова и Дора Габе. Романите на бележития творец са представени с още по-любопитни детайли от съставителите Василена, Донка и Цочо Билярски.

Архивите и библиотеките все още крият своите тайни за Яворов. Томът съдържа както цялата позната и публикувана кореспонденция между Яворов и трите му музи, така и новооткритата и непубликувана досега.