kids-TACC„Какво би искал да попиташ Бог?“, „Какво би искал да помолиш Бог?“ и “ Какво би искал да разкажеш на Бог?“ – тези въпроси задава латвийският писател Михаил Димов на ученици, които са на възраст от 6 до 10 години. Получава повече от три хиляди отговора, които събира в книгата си „Деца пишат на Бог“ (1997 г.). Ето част от тях:

Здравей, Господи. Как си? Как живееш? Как си със здравето?
Женя, 2 клас

Ако Ти организираш края на света, кой ще ти се моли?
Петя, 4 клас

Кой духа вятъра?
Алик, 1 клас

Небето е синьо, Господи, когато си в добро настроение ли?
Надя, 3 клас

Къде отива времето? В сивите коси ли?
Юля, 3 клас

Хората толкова страдат на Земята, нима в Твоя ад е още по-лошо?
Радик, 4 клас

А други държави обслужваш ли?
Толик, 3 клас

Лимонадата детска водка ли е?
Антон, 1 клас

Е, добре, Господи, на моите родители ме е донесъл щъркелът, а него кой го е донесъл?
Олег, 3 клас

Защо хората се женят и омъжват, ако всички ние сме братя и сестри?
Сандра, 4 клас

А Ти какво образование имаш?
Зайга, 2 клас

Аз разбрах, че Ти си най-главният на Земята, макар че живееш на небето. А теб ще те преизберат ли?
Сеня, 1 клас

Господи, а Ти като дете слушаше ли майка си?
Нина, 2 клас

А в детството си Ти биеше ли се с децата или беше тихичък?
Костя, 2 клас

4.1.1А свещите, които продават в църквата, това Твой бизнес ли е?
Толик, 2 клас

От кога може да се счита, че човек е възрастен? Когато не се бои от инжекция или когато харесва Светка?
Марик, 3 клас

Демокрацията, това е когато едни имат всичко, а другите всичко останало ли?
Гера, 3 клас

Какво е това: всичко е по божия воля?! И лятото, и болестта на мама, и войната ли?
Марат, 2 клас

Католиците имат един Бог, мюсюлманите – друг, евреите – трети, лютераните – четвърти, православните – пети. Колко сте вие там?
Игор, 4 клас

Добре, Христос е страдал заради хората, а заради какво страдат хората?
Гриша, 4 клас

А когато на Земята стрелят, Ти какво, не чуваш ли, Господи?
Валера, 2 клас

Ми, добре, първите двама хора на Земята си ги създал Ти. А как са направили третия човек?
Владик, 4 клас

А нали първи са започнали да раждат мъжете – спомни си реброто на Адам и Ева. Какво не ти хареса, че стовари такъв труд на жените?
Зоя, 4 клас

Защо бедните просят милостиня около църкви, за да отбелязваш, кой дава ли?
Ира, 2 клас

Човек не трябва да яде месо, а кюфтета може ли?
Миша, 3 клас

Значи, ако съм правилно разбрал еволюцията, Ти си създал Адам и Ева, а по-нататък човекът е произлязъл от маймуната?
Сергей, 3 клас

Защо всички майки викат?
Коля, 2 клас

Защо хората пускат газове в атмосферата и развалят небосклона?
Роберт, 3 клас

Ако Ти живееш на небето, защо слънцето не те изгаря?
Сергей, 4 клас

А какво е било отначалото, Адам и Ева или динозаврите?
Яна, 4 клас

Ти си добър, но защо трябва да те молят: направи това, прати онова.
Наташа, 4 клас

Сега би ли направил втори път човека?
Олег, 3 клас

Защо вкъщи е такъв кучешки живот, че нито една котка не издържа?
Андрей, 4 клас

Какво щеше да има на Земята, ако Адам и Ева не бяха нарушили Твоята заповед за ябълките?
Валентин, 4 клас

В различни книги Теб те описват различно. От къде мога да си взема Твоя снимка? Дори и стара?
Рая, 3 клас

Вярно ли е, че преди Теб всички хора са били маймуни?
Сергей, 4 клас

Все пак кой е създал човека: трудът или Ти?
Рафик, 3 клас

kidЗащо Ти прощаваш всичко на хората, а учителят – не?
Костя, 2 клас

Защо живота го даваш Ти, а да го вземе може всеки?
Роман, 3 клас

Човека Ти си създал по свой образ и подобие, а извънземните?
Зоя, 4 клас

Ти директор на времето ли си?
Нона, 2 клас

Аз много ли Те излагам?
Вова, 4 клас

Включи, моля те, слънце, тъй като вкъщи ни изключиха отоплението и на баба й е студено.
Рая, 3 клас

Аз бих искал Ти да ми станеш татко и да си купим кола. „Ауди-100“
Валентин, 4 клас

Изпрати ми чанта с пари. Та нали заповедта гласи: „Възлюби ближния си, то ще ти се върне стократно!“. Сметни, колко ще спечелиш от това.
Шурик, 4 клас

Дай ми послушни родители.
Альоша, 2 клас

Аз не искам Ирена да седи с мене. Амин.
Тося, 2 клас

Моля те, направи така, че мама винаги да връща на татко рестото.
Игор, 2 клас

Искам да съм на Земята която си сътворил Ти, а не хората.
Андрей, 4 клас

Хайде да се срещнем преди смъртта.
Юра, 2 клас

Направи мама и татко да се сдобрят. Мили Боже, помогни, да спра да пуша.
Юра, 3 клас

Бих искала да Ти дойда на гости. За седмица.
Алена, 1 клас

Аз бих искала моят рожден ден да бъде не веднъж в годината, а пет пъти. Не заради подаръците. Просто повече пъти ще виждам татко.
Нина, 2 клас

Когато Те видя за първи път, Господи, за нищо няма да те моля. Ти ще си помислиш – какво скромно момче, и ще ми подариш „Мерцедес“.
Атон, 4 клас

Изпрати на Земята своя син. Ние няма да го разпънем.
Павлик, 3 клас

Не отчитай в живота времето, загубено за молитви. Трябва да се съобразяваш.
Янис, 3 клас

Дай ми, моля те, бременна кукла, тогава след 9 месеца ще имам кукла и кукличка.
Маша, 2 клас

Аз много искам татко да се върне при нас. И той да не крещи и да не ругае. А ако крещи, то го онеми. С ням даже е по-добре.
Рустам, 4 клас

Използвани са материали от detstvoto.net