Max FrischНа 15 май 1911 г. е роден Макс Фриш – швейцарски белетрист, есеист, драматург, журналист и архитект.

Къде започва лъжата? Там, където започваме да си даваме вид, че нямаме тайни. Да бъдеш честен означава да бъдеш самотен.

Има различни начини да се убие човек, или поне ду­шата му, и това убийство няма да открие нито една полиция на света. Понякога е достатъчна само една дума, едно откровение в нужния момент! Достатъчна е дори една усмивка! По­кажете ми човека, който не може да бъде унищожен с усмивка или с мълчание. Всички тези убийства, разбира се, се извършват бавно. Повечето хора живо се интересуват от истинските убийства, от явните, доказуемите убийства, понеже по правило ние не виждаме своите ежедневни убийства. А да се разкаже за едно вътрешно убийство е нужно време, много време!

Когато ви се стори, че вече познавате другия, това всеки път означава край на любовта.

В действителност войната не е нужна на никого, но мнозина се нуждаят от ненавист.

Всеки човек, рано или късно измисля история за себе си, която счита за свой живот.

Да пишеш означава да четеш самия себе си.

Тъкмо разочароващите ис­тории, тези без истински край и следователно без истински смисъл, са много по-близки до живота.