book_printingКнигоиздатели могат да спечелят до 2500 лв., за да реализират свой проект. Министерството на културата стартира конкурсна сесия по програма “Помощ за книгата” 2015 г. Финансирането ще е за творчески проекти в 4 направления: българска и преводна художествена литература; българска и преводна хуманитаристика; литература за деца и юноши; културно-историческо наследство и съвременна култура. , срокът за кандидатстване е 7 май.

В конкурса „Помощ за книгата” може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN). Кандидатстващите проекти трябва да съдържат пълния и окончателен текст на ръкописа (за преводните заглавия – придружен с екземпляр на оригиналния език) и две външни рецензии. Илюстративният материал следва да бъде подготвен в достатъчна степен за оценяването на проекта, обясниха от министерството.

Финансовата помощ, за която се кандидатства, не може да надвишава 2 500 лв. за един проект. В конкурса не може да участва издателство, което не е изпълнило договорните си отношения с Министерство на културата.

Срокът за приемане на документите и ръкописите е 30 дни от датата на публикацията. Формулярите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Министерство на културата – mc.government.bg.