sozopol_editionsФондация „Елизабет Костова” обявява своя осми годишен летен семинар по творческо писане, който ще се проведе в периода 18-22 юни 2015 г. в античния Созопол.

Програмата включва интензивни всекидневни уъркшопове по творческо писане, дискусии под формата на кръгли маси, лекции, изнесени от гост-лекторите, и литературни четения.

За участие в семинара могат да кандидатстват писатели от България и от англоговорящи страни. До участие ще бъдат допуснати общо десет кандидати, които ще получат стипендии, съобщиха организаторите.

Събитията ще продължат в София между 22-24 юни 2015 г. като част от СтолицаЛитература, годишна литературна програма, организирана от фондация „Елизабет Костова“.

СТИПЕНДИИ

Петима кандидати, пишещи на английски език, и петима кандидати, пишещи на български език, ще получат стипендии за участие в програмата. Стипендията включва такса-участие, храна, настаняване и пътни разходи, които ще бъдат покрити от фондация „Елизабет Костова“.

Крайният срок за кандидатстване е 20 март 2015 г., 22:00 ч.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Ако желаете да кандидатствате, трябва да попълните електронен формуляр за кандидатствате и да приложите следните задължителни материали:

1) биография (максимум 300 думи)

2) мотивационно писмо (максимум 1 страница)

3) пробен художествен текст (текст в художествена проза: откъс от роман или разказ/и; минимум 10, максимум 20 печатни страници: по 1800 знака на страница, с интервалите, т.е. между 18 000 и 36 000 знака общо; форматиран в шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12 пункта и запазен като файл с разширение „.doc“/„.docx“).

4) В допълнение към електронния формуляр за кандидатстване се изисква и препоръка, изпратена от препоръчителя директно до фондация „Елизабет Костова“. Препоръката трябва да бъде изпратена на имейл: silieva@ekf.bg.

Приемат се единствено кандидатури, получени през електронната система за кандидатстване, която можете да намерите тук. Няма такса участие.

Технически изисквания: Моля, именувайте файловете, които изпращате, като използвате САМО латински букви, цифри, тирета и долни черти. Моля, НЕ използвайте запетайки, интервали, апострофи, кавички, както и всякакви други символи. Моля, напишете своето ИМЕ върху всеки документ, с който кандидатствате. Приемат се типове файлове с разширение: “.doc”/ “.docx”.

РЕЗУЛТАТИ

Всички финалисти и полуфиналисти ще бъдат уведомени за статуса на тяхното допускане до участие по имейл до 20 април 2015 г. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на уебсайта на фондация „Елизабет Костова“ не по-късно от 25 април 2015 г.

За повече информация относно процедурата за кандидатстване или подробности, свързани със семинара, може да посетете уебсайта на фондация „Елизабет Костова“ или да се свържете със Симона Илиева, координатор на фондация „Елизабет Костова“ – silieva@ekf.bg.