friedrich-schillerНа 10 ноември 1759 г. е роден Йохан Кристоф Фридрих фон Шилер – немски поет, драматург, историк и теоретик на изкуството.

Гласът на мнозинството не е доказателство за справедливост.

За добрите актьори няма лоши роли.

Най-много страдания в живота ни причиняват не тези, които мразим, а тези, които обичаме.

По-добре страшен край, отколкото безкраен страх.

Подражанието е унизително за умните.

Светът е тесен, а човешкият мозък — необятен.

Човекът играе само там, където е човек в пълното значение на думата, и е изцяло човек само там, където играе.