izpit_po_b_lgarski_ezik_i_literaturaЕлин Пелин, Христо Ботев и Пенчо Славейков се паднаха на изпита по български език и литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

1197 кандидат-студенти можеха да избират между два варианта. Първият, който предизвика радостни възгласи, бе да пишат по темата „Човекът, домът и родът“ в повестта „Гераците“ на Елин Пелин. При втория трябваше да съпоставят цитатите: „В тъги, в неволи младост минува, кръвта се ядно в жили вълнува, погледът мрачен, умът не види добро ли, зло ли насреща иде“ от стихотворението на Христо Ботев „Борба“ и „Докле е младост, всичко е шега; не хвърля сянка на сърце тъга; дори тъгата извор е на радост – докле е младост, ах, докле е младост!“ от „Докле е младост“ на Пенчо Славейков.

Темите бяха изтеглени в 9 ч. в 65-та аудитория на Ректората. Изпитът по български език и литература е писмен, с продължителност 4 астрономически часа и цели да провери какво е равнището на владеене на български език, както и литературните познания на зрелостниците.

Всеки от кандидат-студентите може да избира да работи по една от двете възможни задачи, съобщиха от вуза. Едната предвижда създаване на самостоятелен, аргументативен текст по проблем, поставен чрез творчеството на конкретния автор от българската литература. При втория избор трябва да създадат самостоятелен текст с избрана от тях жанрова форма, който да се интерпретира по проблематиката, зададена чрез цитатите, които се падат.

Изискванията към кандидат-студентите са да създадат задълбочен, логически свързан и езиково коректен текст, да осмислят и коментират съдържащите се в задачите хуманитарни и обществени проблеми и да проявят знания в областта на националната културна и литературна история, подчинени на конкретния проблем. Резултатите от изпита ще излязат до две седмици, обявиха от висшето училище.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по български език и литература, са: Философия; Психология; Културология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.