KosevБАН и издателство „Захарий Стоянов” представят  на 7 април новата книга на акад. Константин Косев  „Българският възрожденски дух”. Премиерата е от 18 ч. в  големия салон на БАН (ул. „15 ноември” 1).

Възраждането е най-успешната и най-плодотворната епоха в цялата ни история. Това е епоха на съзидание и социален напредък. Тъкмо тогава се създава и укрепва модерната българска нация, тогава се формира новобългарският книжовен език, тогава се изгражда фундаментът на националната ни просвета и култура, тогава се полагат основите на първите общобългарски институции като предвестници на националната държавност. През Възраждането българите сякаш се прераждат за нов живот с друга по-различна физиономия.

„В историческата литература е възприето мнението, че епохата на българското национално възраждане започва някъде към края на ХVІІІ век. Едва ли е пресилено, ако кажем, че то започва от нулата, сиреч от нищото. От тук нататък българите навлизат в своята нова История. За относително кратък период, само за век и половина, българите израстват от нищото в най-голяма просперираща нация на Балканите, с изявени претенции за независимост и собствена държава“, пише акад. Косев.

Kosev2
Акад. Константин Косев

Той обстойно разглежда формирането на българското национално съзнание и анализира както зараждането на националноосвободителната идеология, така и преходът към организирано националнореволюционно движение,  изграждането на политически организации и идейни течения, осмисля Априлското въстание и Руско-турската война като фактори за възкресението на българската държава. Това са основни жалони, в които се развива ускорено просветното дело и се изгражда националната култура. Постиженията на българския народ през тази епоха имат международни измерения и могат да се сравняват със световните образци през това време.

Книгата „Българският възрожденски дух” синтезира и обобщава основните акценти на възрожденския процес, така по-ясно да се очертаят основните жалони по пътя към възникването на съвременна България. Същевременно с това авторът показва проявлението, ролята и значението на феноменалния възрожденски дух през тази епоха като могъщ стимулатор за родолюбие и пълна всеотдайност в името на Отечеството и освободителната кауза. Книгата е художествено отлично оформена (художник Жеко Алексиев), полиграфически  добре изпълнена и богато илюстрирана.