penjo_penevНа 7 май се навършват 85 години от рождението на Пеньо Пенев, наричан „поета с ватенката“. Следващите 3 стихотворения илюстрират крайностите в неговия кратък житейски път – от радост, възторг и вяра в новия живот до пълно разочарование от действителността на рухналите идеали.

 

КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ

 

Ще догоряват залези и хора,

и спомени, и чувства, и мечти:

ще отцъфтят салкъмите на двора,

вечерник в клоните ще зашепти.

 

Живота своето от нас ще вземе

и весело ще пей като капчук,

когато за наследници след време

ще дойдат нашите потомци тук.

 

Сърцата си пак в песни ще разказват

и пак ще вият птичките гнезда,

и все така на майчината пазва

ще грее златна рожбица звезда.

 

Ще има пак синчец и теменуги

и погледът им син ще бъде пак –

но хората ще бъдат вече други

и друг – денят на бащиния праг.

 

Дали ще им разкаже с памет свежа

историята или ще мълчи

как избуяваше у нас надежда,

поливана от плачещи очи…

 

Как в път, омълнен с бойни урагани,

последна бомба сменяхме с кураж,

как после из кофражи радостта ни

израстваше етаж подир етаж…

 

Как двадесет и пет годишни бяхме,

а нашата коса се посребри,

как не за дребно щастийце вървяхме

по първата роса в зори…

 

Потомци, вий напразно ще се ровите,

докрай едва ли ще узнайте вий,

когато се наливаха основите –

какъв живот живяхме ний!

 

О, колко трудности за нас дойдоха!

Завидна беше нашата съдба!

Ний не живяхме дни, епоха –

борба живяхме ний, борба!

 

***

 

ЕПОХА

В гняв и жалба

клокочат гърдите задъхани и тежи на езика ти

На живота в долапа

се ширнали плъхове,

заменили

с високите звания

разума… С мръсни пръсти

мерзавец

в душата ти рови и скверни това в тебе,

що пей

и гори. Да даде за стотинка

честта си

готов е – защо не?

– заменил би той

тор

за пари,…

И смърди тази чест,…

Денят стана

задушен;

вонят гнили души

и коварство,

и кал…

Слушаш този глас,

който не искаш да слушаш

идва този,

когото не си позовал!

Набий с вятър устата си,

мозъка –

с глупост, че виж! –

оня там

в джоба си

камък държи и се готви

главата ти

щом не бъде покорна

пред гнусни лъжи… –

А има път!

Има истини!

Има надежди!

Те те мамят

и чакат,

и викат: –

тръгни!

Но със стиснати зъби

и свъсени вежди, ти си още

тук –

в душните облачни дни

Колко трудно е

в нашия век да бъдеш

честен човек!

 

***

 

ПЪТЕКА

 

Тъжен залез кърви над гората

като прясна отворена рана.

С тъжен ромон звъни на житата

светозарната сребърна пяна.

 

Уморения ден догорява,

плаче вятърът – сбогом навеки!

Свечерява сега, свечерява

над смълчаните бели пътеки.

 

Всеки своя пътека си има,

всяка бърза и търси човека…

И аз имах пътека любима,

и аз някога имах пътека!

 

Още крачка – и ето го края! –

Извървяна е тя, извървяна…

Какво с мене ще стане, не зная,

но едва ли пак пътник ще стана!

 

Много мили неща аз разлюбих,

дори погледа кротък на мама.

Имах всичко… и всичко загубих –

няма щастие, щастие няма!

 

Сам да бъдеш – така по-добре е,

нищо в нашите дни не е вечно!

И най-милото ще отмилее,

и най-близкото става далечно.

 

Всяка клетва е само измама,

всяка нежност крий удари груби. –

Нека никога нищичко няма,

за да няма какво да се губи!

 

Всеки огън гори – догорява,

никой извор во век не извира.

Туй, което цъфти – прецъфтява,

туй, което се ражда – умира.

 

Всеки друм става тесен за двама,

всяка радост е бременна с мъка.

Нека никога срещи да няма,

за да няма след тях и разлъка!

 

… Догорелия ден над гората

нека само кърви като рана…

Нека тъжно звъни на житата

светозарната сребърна пяна…