su-1„Война на световете“ връхлетя кандидат-студентите на изпита по журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Темата бе изтеглена в 9 часа от варненката Маргарита Димова. Двете контролни теми бяха „Хора и пътища” и „Паметници и памет”. Заявление за участие бяха са подали 519 души.

Писменият изпит по журналистика има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. Работата може да бъде написана в свободно избрана от автора прозаична форма и достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла обем.

Темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет. Кандидат-студентите имат на разположение 3 астрономически часа.

Специалностите, за които може да се кандидатства след успешно положен изпит, са: Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване.