Geo_MilevОсем неизвестни досега писма на Гео Милев до Николай Райнов са публикувани в книгата „Гео Милев и изкуството” на изкуствоведа Ружа Маринска.

Премиерата е на 6 март от 18 часа в зала № 7 на Националния дворец на културата, съобщават от издателство „Захарий Стоянов“.

Повече от 20 години Маринска има изследователски интереси в полето на модернизма. Естествено те са фокусирани върху личността и делото на Гео Милев – безспорно най-ярката фигура на модерното движение в България в годините след Първата световна война.

Книгата „Гео Милев и изкуството”  е издадена и в памет на Леда Милева, с която Ружа Маринска има дълго сътрудничество и приятелство във фондацията „Гео Милев”. Авторката е събрала текстове, писани в различно време и ги е подредила по хронологичен ред.

Първите й срещи с изкуството на Гео Милев са неговите ранни детски рисунки и няколко автопортрета, за да открие всичко, рисувано от него, да го опише и осмисли. И така, колкото повече „се вглежда” , разбира, че Гео Милев не е само апологет и мотор на българския модернизъм, но и участник и с художествените си опити в това движение.

Ruja MarinskaВ книгата е очертан и кръга художници – съратници и сподвижници на Гео Милев, Ружа Маринска преоткрива Димитър Караджов, Георги Велчев, Николай Абрашев, Пандо Киселинчев, Христо Каварналиев, Борис Стефчев, Петър Дачев, Иван Бояджиев и много други. Проследено е запознанството на Гео с Иван Милев, в утвърждаването на модернизма на страниците на „Везни” участват Чавдар Мутафов и Сирак Скитник, братята Николай и Стоян Райнови и др.

Описано е и особеното явление на българския културен хоризонт – немският художник, театрал и критик Макс Мецгер. Отделни изследвания Ружа Маринска е посветила на „Гео Милев и модернизмът на европейското изобразително изкуство”, „Гео Милев и „Der Sturm”, „Гео Милев и художественото оформление на „Guazi una fantasia” от Боян Дановски”.

Изданието е богато илюстрирано и е двуезично – на български и английски.