Приказката „Богатствата на момъка“ на Георги Русафов се падна за преразказ на националното външно оценяване по български език и литература след 7. клас.

Задачата на учениците бе да преразказват от името на момъка.

Изпитът започна в 9 ч. Преди това в МОН бе изтеглен Вариант 1.

Първата част е тестова със затворени и отворени  въпроси, втората – преразказ с дидактическа задача. Седмокласниците могат да съберат максимум 100 точки от двата модула.

От тази година вече е задължително ученикът да работи и по двете части в изпитния формат. Преди той можеше да се откаже от втория модул, който беше решаващ за приема в гимназиите, докато сега двете части формират обща оценка. Тя ще бъде вписана в специална графа в дипломата за основно образование, но няма да влияе върху годишния успех. 

Резултатите от изпита трябва да бъдат готови до 27 юни. С него учениците формират бала си за  кандидатстване в гимназия.

Откриха грешка в теста за седмокласниците

ТЕСТА И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.

ПРИКАЗКАТА „БОГАТСТВАТА НА МОМЪКА“ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.