biblioteka1С около 736 хиляди нови книги трябва да се обогатят през тази година обществените библиотеки в цялата страна. Това е заложено в приетия от Министерството на културата Стандарт за библиотечно-информационното обслужване, обясниха от Асоциацията „Българска книга“ (АБК).

Изчисленията показват, че според стандарта държавата трябва да отпусне общо около 10 млн. лв. за обогатяване на библиотечния фонд, от които 8,2 млн. лв. за книги и 2,7 млн. лв. за периодичен печат.

Това е един модерен, гъвкав и работещ документ, отбеляза директорът на Българската библиотечно-информационна асоциация Ели Попова, цитирана от БТА.

Тя посочи, че стандартът определя да бъдат отпускани средства за 150 нови заглавия годишно на 1000 души население, което включва и библиотеките в малките общини. Тези показатели не са константни и ще бъдат актуализирани след три години на базата на анализ на библиотечната статистика за този период.

„Има библиотеки в страната, в които от 25 години не е постъпвала нито една нова книга. Хората там искат, но реално нямат възможност да четат“, коментира писателят Иво Сиромахов. Според него големият въпрос е дали тези средства наистина ще бъдат отпуснати.

Председателят на АБК Веселин Тодоров допълни, че стандартът не е заложен в държавния бюджет за 2015 г., тъй като е утвърден след неговото приемане, но призова отпускането на сумата да стане в най-кратки срокове.