toilet_book-300x228Библиотеките, музеите и галериите протестират днес срещу унизителното отношение на държавата към културните институции и техните служители. Средствата, заложени за култура в бюджета за 2016 г., ги поставят под санитарния минимум за оцеляване.

Началното възнаграждение за библиотечен специалист е 420 лева. След скока на минималната заплата от 1 януари 2016 г. същата сума ще получават уличните чистачи и всички нискоквалифицирани работници с основно образование. От 450 до 550 лв. пък взимат повечето библиотечни специалисти, които имат над 20 години трудов стаж.

„Протестираме срещу размера на средствата, заложени в държавния бюджет за култура за 2016 г. Тези средства от години не отговорят на реалните ни нужди. Това доведе до обезличаване на културните институции и предизвика липса на уважение и респект към труда на работещите в тази сфера“, заявиха в отворено писмо работещите в Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив. Днес на обяд те ще излязат с книга в ръка пред централния вход на институцията.

Подобни протести ще има в цялата страна. Зад тях застават „Синдикат на библиотечните специалисти“, НСФ „Култура“, КНСБ и Синдикат „Музеи и галерии“, НФ „Култура“ и КТ „Подкрепа“. Основните искания са:

1. Да бъде увеличен бюджетът за политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство, както и равният достъп до информация и знание, за да могат гражданите на Република България пълноценно да се възползват от заложените в Закона за обществените библиотеките задължения на тези институции, които понастоящем не са приоритетни за управленската програма на правителството!

2. Да бъде увеличен Единният разходен стандарт на 27-те библиотеки с регионален характер! Работещите в тези институции са квалифицирани специалисти и експерти, принудени да работят за близки до минималните трудови възнаграждения! Настояваме стандартът за субсидирана бройка да се увеличи на 14 000 лв., което означава допълнително 3 650 000 лв., които чрез МФ да се разпределят целево през общините!

3. Увеличаване на допълващия стандарт за управление на закритите площи при библиотеките с регионален характер, за което ще са необходими допълнително 2 млн. лв.

4. В рамките на тези средства да се увеличи работната заплата минимум с 50%, за да отговаря на отговорността, която носим!

Различни протестни действия ще има не само в библиотеките, а и в музеи и галерии в цялата страна – плакати, подписки за подкрепа на исканията, протестни лентички, беседи от специалисти за емблематични паметници и др.

„Обръщаме се към депутати, министри и цялата българска общественост да отделят време и да посетят някоя от тези културни институции и по този начин да подкрепят нашия протест! В този ден, вместо да затваряме за стачни действия, ние ще отворим широко вратите за всички, за които българската култура не е празно словосъчетание, а наистина е приоритет!“, казват работещите в библиотеки, музеи и галерии.

„Двата бука“ подкрепя протеста и застава зад всички искания на последните пазители на българската култура!