От фейсбука на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив/“Ivan Vazov“ National Library

 

Библиотекари почистват книги в New York Public Library, 1913 г.
Библиотекари почистват книги в New York Public Library, 1913 г.