„Човекът е единственото създание, което отказва да бъде, каквото е“ – върху тази мисъл на Албер Камю трябваше да пишат есе кандидат-студентите, които се явиха на изпита по български език и литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Изтеглена беше и контролна тема: „Нищо, което си струва да бъде научено, не може да бъде преподадено“ (Оскар Уайлд).

Общо 1423 студенти бяха подали заявление за явяване на изпита. Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова изрази надеждата си да се справят отлично с поставените задачи, да пишат спокойно, но и вдъхновено и да постигнат първата много голяма цел в живота си – да станат студенти в желаната от тях специалност в Софийския университет.

С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да изберат следните специалности:

„Философия”, „Философия” (на английски език), „Психология“, „Социология“, „Публична администрация“, „Културология“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Комуникационен мениджмънт“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Славянска филология“, „Българска филология“, „Балканистика“, „Румънска филология“, „Арменистика и кавказология“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Логопедия“, „Физическо възпитание и спорт“.

С изпит по български език и литература и с изпит по история на България бъдещите студенти могат да кандидатстват в специалност „Право“.

С изпит по български език и литература и с изпит по английски, френски, немски или испански език може да се кандидатства за специалност „Европеистика“, а с изпит по български език и литература и с изпит по английски, френски, немски, испански, италиански или руски език – в специалност „Регионално развитие и политика“.