Damyan_Damyanov_akadСборникът „Будители, наука, образование“ на акад. Дамян Дамянов ще бъде представен на 16 април в големия салон на Централното управление на БАН, съобщиха от издателство „Захарий Стоянов“.

Книгата на видния учен и хирург с международен авторитет съдържа негови статии и интервюта, писани от 1990 до 2014 г. Това е кардиограма на духовното състояние на обществото в т.нар. преход. Чрез нея читателят прониква в проблемите на науката, висшето образование, здравеопазването, медицината, в настоящето и бъдещето на Съюза на учените, докосва се до широтата на мисленето и новаторството на акад. Дамян Дамянов, до научната му прецизност, съчетана с остър публицистичен рефлекс.

buditeli_nauka_obrazovanie_hrmГолемият учен се вълнува както за оцеляването на науката, така и за необходимостта от дългосрочна държавна политика за нейното развитие, нейната организация и модернизация, не подминава бъдещето й – много страници са посветени на младите в науката и кариерното им развитие, за състоянието на висшето образование. В такава светлина авторът утвърждава мястото на Съюза на българските учени като обединение на инициативните и активни творци на науката, но и като гнездо на силно патриотичен дух.

Новаторски са и неговите идеи за реформата в здравеопазването, но тя не е възможна, ако здравето на хората не се превърне в национален приоритет. Цялата книга е проникната от възрожденска грижа за Отечеството, за българския народ, за обществото, но акад. Дамянов е убеден, че няма печеливша политика без наука. И още: „Науката може без политика, но политиката не може без наука.”