Специална машина почиства книгите в хранилището на пловдивската Народна библиотека „Иван Вазов“.

Уредът отстранява прах и микроорганизми с помощта на специални антистатични естествени четки и чрез стъкловиден екологичен филтър. Разполага с отделен изнасящ се вакуумен механизъм с прахоулавящ микро филтър и поглъщаща шума система, обясниха от библиотеката. Машината е съгласувана с европейските стандарти и директиви за опазване на културни ценности.

Вижте как става почистването.